Rammen, Beren en Hanen Show 2007

Vanwege het kleine aantal inschrijvingen was er besloten het kleine zaaltje van het gebouw ‘Ouwe school’ te gebruiken, dit kwam ook beter uit vanwege de warmte. Omdat er maar drie hoenders waren ingeschreven was de hoenderkeurmeester afgezegd en keurde dhr Griekspoor deze dieren. Dhr v Willigen en dhr v Dongen begonnen om 9 uur met keuren en ruim voor de lunch waren alle dieren bekeken.

 De winnaars waren :

Mooiste konijn,              W.J v Dongen

Mooiste konijn op 1 na,  Combinatie Schuring

Mooiste cavia,               Combinatie Schuring

Mooiste haan,               Rob Voogt

Mooiste konijn jeugdlid,  Youri Bazen

Mooiste cavia jeugdlid,   Melisa Bazen

Na de lunch was er een ledenvergadering met (helaas maar) 9 leden en 7 bestuursleden. De notulen werden besproken en verslagen ingekeken. Verder zijn er enkele beslissingen genomen zoals het afschaffen van de predikaatsprijzen en een het invoeren van rassenprijzen. Wel worden de jeugd-geldprijsjes aangehouden om de jeugd te stimuleren. Deze wijzigingen worden ingevoerd op de volgende wintertentoonstelling welke trouwens dit jaar eerder zal sluiten. De prijsuitreiking zal om 16.30 uur gehouden worden en dan uitkooien rond 17.00 uur Verder wordt de Jongedierendag keuring (op 8 september 2007) naar de ochtend verschoven. Inkooien vanaf 8 uur en keuren vanaf 9 uur. Ook werd er afscheid genomen van dhr Vermaas en dhr den Tuinder. Zij werden door de voorzitter bedankt voor hun vele werk voor de vereniging en zij kregen een presentje overhandigd. De kascontrole is gedaan en goedgekeurd door de vergadering. Vanaf nu is dhr Jan Engels de nieuwe penningmeester. Bij de rondvraag is de Ram/Beer/Hanen show besproken, wat helaas een zeer kleine show was met weinig inzendingen. Dit komt waarschijnlijk door het late tijdstip in het seizoen. Er werd gediscussieerd over een datum eerder in het jaar en het idee om er een voorjaarsshow met dieren van één jaar of ouder te maken. Het bestuur houdt dit in beraad. Na de vergadering werd er nog opgeruimd en kon iedereen nog van een mooie zonnige dag genieten.