Verslag JongDierendag 2021

 
Terugblik op de gezamenlijk jongdierendag 4 september 2021 in de loods van de Fam. Verbaas.

Na in 2020 geen jongdierendag te hebben gehouden wegens de Corona hebben we dit jaar, ondanks de regels
van het RIVM waaronder afstandhouden, inenten of coronatest, o.a met een kleiner aantal inzendingen bij de
konijnen, gelukkig weer een show kunnen organiseren. De opzet was om voor de lunch gereed te zijn zodat
er deze keer niet gezamenlijk gegeten behoefde te worden. We hopen volgend jaar weer gebruik te kunnen
maken van de patatkar.
Gelukkig hadden de meeste fokkers begrip voor de nieuwe regels. Veiligheid staat ook op deze dag hoog in
het vaandel. Helaas is de vereniging Nut en Sport Oud-Beijerland opgeheven zodat de gezamenlijke
jongdieren georganiseerd werd door G.K.C., D.E.S. en H.K.V.


Hoenders
Ingezonden waren 20 hoenders waaronder een aantal in een niet erkende kleurslag ter beoordeling van
keurmeester De Dooij i.v.m. een mogelijke erkenning op de Noordshow. Winnaars waren Toon Knoot en
Menno Vlot.

Konijnen
Bij de konijnen natuurlijk een kleiner aantal inzendingen maar een aantal van 70 stuks was een prachtig
aantal voor keurmeester Westerlaken en Adriaans.


Kampioen een Wener blauw van Evert Verbaas.


Mooiste A klas             Evert Verbaas met Wener,
Mooiste B klas             Adri Breure met Wener
op 1 na                         Henry v.d.Herik met Alaska.
Mooiste C klas             Evert Verbaas met Wener
Mooiste D klas             Henry v.d. Herik met Alaska
op 1 na Stijn                Verbaaas met Wener
Mooiste E klas             Pieter Streefkerk met Kleurdwerg,
tevens mooiste dier van een jeugdlid.


Cavia’s
Cavia specialist Van Dongen kon weer veel F predikaten kwijt in zijn keuring van 22 cavia’s.
Kampioen Pieter Streefkerk, tevens mooiste dier jeudlid
tevens winnaar van de A en B klas
De mooiste C klas was van Comb. Engels.


Ondanks de beperkingen kunnen we terug zien op een geslaagde en gezellige show.
Veel inzenders hadden de onderlinge contacten gemist.
We danken iedereen voor de inbreng en hulp op deze jongdierendag. We willen hierbij toch enkele mensen
in het bijzonder bedanken. De familie Verbaas voor het kosteloos beschikbaar stellen van de zaal en
Hanny en Gert Kruijthoff voor het vele werk dat zij wederom voor het secretariaat hebben gedaan.
Hopelijk is er in 2022 weer een show zonder beperkingen.
De commissie gezamenlijke jongdierendag Adri Breure, Henry van den Herik, Els van den Herik, Wim van Dongen en Jan Engels