Nieuw bestuurslid en nieuw lid

We zijn blij Op de ledenvergadering is Els van de Herik toegetreden tot het bestuur. Het bestuur is zeer verheugd met deze versterking.

Ook kan er weer een nieuw lid worden geregistreerd. Een bekend gezicht! We zijn blij dat Wim van Dongen zich weer heeft aangesloten bij onze vereniging.

Ledenvergadering en Dierbespreking

De dierbespreking, die na de ledenvergadering werd gehouden, was een groot succes. Zo'n 25 leden waren zeer geïnteresseerd in de verhalen van de keurmeesters de Mik en Westerlaken. Er werd levendig gediscussieerd over het conditioneren van de dieren. 


Sfeerbeelden Dierbespreking

Geboren

Op 29 maart is ons lid Roel Streefkerk vader geworden van een zoon. We wensen Roel en zijn vrouw veel geluk met Pieter.

Een nieuwe generatie pelsdierfokkers dient zich aan

Overleiden dhr v/d Rest

Op 19 maart 2013 kwam het droevige bericht binnen dat een lid van GKC is overleden. Het gaat om dhr B v/d Rest, die sinds 1980 lid was van onze vereniging. Al had hij de laatste jaren geen dieren meer, toch las hij de clubpost van GKC altijd en als er een onduidelijkheid instond was hij er altijd snel bij om dit even na te vragen bij het secretariaat. De laatste tijd was hij al ernstig ziek en heb ik hem niet meer gesproken en dan nu dit trieste bericht.

Wij wensen de familie en bekenden sterkte bij dit verlies

Ledenvergadering en Keurmeesters lezing

Op 19 april wordt de halfjaarlijkse ledenvergadering gehouden. Locatie: Kantine van Preesman Potplantenkwekerij, Keizersdijk 44a te Strijen Aanvang: 19:30 Na afloop van de vergadering wordt er een lezing gehouden door de keurmeesters Westerlaken en de Mik. Onderwerp is het conditioneren van dieren. Introducees zijn welkom (€ 5,00) en er kan ook een eigen dier meegenomen worden om te bespreken met de keurmeesters. Dit laatste wel graag van te voren melden.