Gewijzigde locatie gezamenlijke Voorjaarsdag

Omdat er minder dieren ingeschreven zijn dan verwacht hebben de besturen besloten van locatie te veranderen.

De grote schuur van dhr Verbaas was voor deze hoeveelheid dieren niet nodig, vandaar dat er uitgeweken wordt naar het “Kleindierenhof” Karel Doormanstraat 11 te Oud Beijerland.

U kunt bij inkooien een parkeerkaart kopen voor korting op het dagtarief.

Nieuwe leden

Alweer een uitbreidng van de 'GKC-familie'

We heten de familie Diederik uit Spijkenisse van harte welkom. Zijn fokken konijnen

En met Guido Kruit hebben we er weer een cavia fokker bij. Welkom terug Guido.

Gezamenlijke 'Voorjaarsdag'

Op zaterdag 28 februari aanstaande organiseren GKC, Nut en Sport en DES gezamenlijk een 'Voorjaarsdag'

Een kleine keuring in de ochtend (max 2 konijnen en/of 2 hoenders per lid) wordt na de lunch gevolgd door twee dierbesprekingen. Deze zullen tegelijkertijd worden gehouden, keurmeester Oomen zal de aanwezigen onderhouden over konijnen, keurmeester Rijs doet dit over Hoenders.

Binnenkort krijgen de leden Email/post over deze dag, met het o.a. vraagprogramma.

We hopen op een mooie opkomst voor dit nieuwe initiatief.

Verslag van een afgelaste Wintertentoonstelling

De voorbereidingen begonnen al twee jaar voor de show als Jaap den Tuinder de keurmeesters gaat uitzoeken. Dit jaar zouden de keurmeesters grotendeels uit Friesland komen, zodat ze met één auto konden reizen.

In juni 2013 wordt dan de vergunning aangevraagd bij de bond en zijn we weer een stapje verder.

In de zomervakantie van 2014 besteed Jan Engels heel veel tijd aan de sponsoring. Hij gaat bij alle sponsors langs hun bijdrage en zoals altijd was hij daar ook dit jaar weer zeer succesvol in.

Na de zomervakantie van 2014 gaat dan, direct na de Jongdierendag, het ‘organisatorische motortje’ echt draaien met een bestuursvergadering. Jan geeft dan alvast de meeste sponsoren door aan Gert, die dan al begint aan de catalogus. Met Cees Preesman wordt de locatie besproken en het concept vraagprogramma gaat naar de bond voor goedkeuring. Ook dit jaar horen we niets terug, ‘geen bericht is goed bericht ‘.

Lees meer...

Wintertentoonstelling afgelast

Helaas hebben we alsnog moeten besluiten om de Wintertentoonstelling dit jaar niet door te laten gaan.

Met de nieuwe (nog strengere) regels van de NVWA aangaande tentoonstellingen met pelsdieren, die afgelopen zondag zijn ingegaan is het ons inziens niet mogelijk om de tentoonstelling te houden.

Alle leden hebben via de mail hierover verdere informatie ontvangen.