Vervangende keurmeester

Wegens ziekte wordt keurmeester Dijkstra op de wintertentoonstelling vervangen door dhr De Klein.

Ledenvergadering

Ledenvergadering op 14 oktober
Raadpleeg de agenda voor meer informatie

Jongdierenkeuring, andere Cavia keurmeester

Omdat de beoogde keurmeester een dubbel boeking had gemaakt, hebben we een vervangende keurmeester voor de cavia's moeten contracteren.

De cavia's zullen nu worden gekeurd door mevrouw A. Klijn.

Arjon de Geus in het Ziekenhuis

ziekenhuis

Afgelopen week werd bekend dat ons bestuurslid Arjon de Geus was opgenomen in het ziekenhuis met een actue hernia. Vrijdag 25 juli is hij met succes geopereerd en nu wacht hem een lange hersteltijd. We wensen hem veel beterschap.

Inmiddels is Arjon weer thuis aan het revalideren.

KLN Richtlijnen voor het houden van Konijnen/Hoenders

belangrijk
Op de bondsvergadering van de KLN is de verenigingen verzocht hun leden te wijzen op de nieuwe richtlijnen voor het houden van hoenders en konijnen.

De volledige teksten zijn te vinden onder het menu "Meer Kleindiereninfo op het Internet"