Geen hoenders op de Wintertentoonstelling

belangrijkVanaf maandag 14 november zijn er aanvullende maatregelen van kracht ivm de vogelgriep. Onderdeel daarvan is een verbod op het bijeen brengen van pluimvee voor tentoonstellingen en/of keuringen. Het bestuur heeft besloten om de wintertentoonstelling toch door te laten gaan, alleen helaas dan wel zonder de hoenders.

Alle leden/inzenders zijn hierover geinformeerd via mail of post.
We gaan er, ondanks deze tegenslag, toch gewoon weer een mooie show van maken en we hopen u op de show te mogen begroeten.

Kijk hier voor meer info over de maatregelen Vogelgriep

 

Wijziging bestuur en nieuwe leden

Na de ledenvergadering van 3 oktober zijn er een aantal wijzigingen in het bestuur. Els van de Herik vervangt Jan Engels (die het bestuur verlaat) als penningmeester. Ook Arjon de Geus heeft het bestuur verlaten. We bedanken Jan en Arjon voor hun werk in het bestuur.

Nieuw toegetreden tot het bestuur zijn Chantal van Dijk en Adrie Vermaas. Het bestuur is blij dat de vrijgekomen plaatsen snel weer konden worden ingevuld.

Ook kunnem er weer twee nieuwe leden worden geregistreerd. We verwelkomen Michiel Mussche uit Barendrecht en Alfred vd Plaat uit Nieuw-Lekkerland. Michiel fokt konijnen, Alfred konijnen en kippen.

Gevaarlijk virus voor konijnen

Op maandag 1 augustus is in een speciale vergadering van de KLN besloten met grote meerderheid dat de konijnen voor komende 2 tentoonstellingsjaren moeten zijn ingeënt tegen RhD in alle varianten. Dit houdt in dat voortaan bij alle keuringen alleen de geënte konijnen mogen worden ingezonden met het bijbehorende ent bewijs[kopij hiervan].

Dit gaat al in bij komende jongdierenkeuring. Als het goed is hebben alle leden hierover al bericht gehad. Zo niet graag even contact opnemen met secretariaat. Meer info over RhD en enten hiertegen is bij Jan Engels te verkrijgen.

Hoenderenting

Dit jaar is de jaarlijkse hoenderenting op 20 augustus.

imagesXP2KVL8Y

 

Geslaagde Wintertentoonstelling

De wintertentoonstelling is weer achter de rug en we mogen weer terugkijken op een geslaagd evenement.
Leuk ook was de reactie die we van keurmeester Lenselink kregen vandaag, hij schreef het volgende:
'Ook het contact met uw leden/medewerkers was zeer prettig. Ik wil u dan ook vragen om deze dank over te brengen naar uw leden. Ik kom ook wel eens wat anders tegen. De aandrager liet niet blijken dat de N.H.D. van hem waren. Na de keuring zij hij dat ze van hem waren.  Een compliment. Hij had prachtige dieren.'

Lees het Wintertentoonstelling 2015 Verslag