Gevaarlijk virus voor konijnen

Details

Op maandag 1 augustus is in een speciale vergadering van de KLN besloten met grote meerderheid dat de konijnen voor komende 2 tentoonstellingsjaren moeten zijn ingeënt tegen RhD in alle varianten. Dit houdt in dat voortaan bij alle keuringen alleen de geënte konijnen mogen worden ingezonden met het bijbehorende ent bewijs[kopij hiervan].

Dit gaat al in bij komende jongdierenkeuring. Als het goed is hebben alle leden hierover al bericht gehad. Zo niet graag even contact opnemen met secretariaat. Meer info over RhD en enten hiertegen is bij Jan Engels te verkrijgen.