KLN Richtlijnen voor het houden van Konijnen/Hoenders

Details

belangrijk
Op de bondsvergadering van de KLN is de verenigingen verzocht hun leden te wijzen op de nieuwe richtlijnen voor het houden van hoenders en konijnen.

De volledige teksten zijn te vinden onder het menu "Meer Kleindiereninfo op het Internet"