Geen hoenders op de WTT 2014

Details

Zoals iedereen intussen wel gehoord heeft, is de vogelgriep weer in het land. Dat houdt in dat er een momenteel landelijk een ophokplicht en vervoersverbod voor hoenders ingesteld. Ook is er een tentoonstellingsverbod voor hoenders.

Omdat de situatie voor de komende week zeer onzeker is, heeft het bestuur helaas moeten besluiten om op de WTT van dit jaar geen hoenders te showen. Het risico dat bv tijdens de show een nieuw verbod opgelegd zou worden is te groot. Dat zou namelijk ook de eigenaar van de tentoonstellings locatie in grote problemen brengen, die zou dan niet meer in zijn eigen bedrijf mogen komen!

We hopen dat we, ondanks de afwezigheid van de hoenders, toch  al onze leden mogen begroeten op de show, zodat we er weer een gezellig GKC
evenement van kunnen maken.

Hieronder informatie/adviezen over de vogelgriep, zopals verstrekt door de KLN

Inhoud mail van KLN
Adviezen voor fokkers
Vogelgriep, vragen en antwoorden