Mest probleem? Afspraken met de RAD

Details

Maandagmiddag 12-5-14 hebben 5 afgevaardigde van de kleindierverenigingen  een  gesprek gehad met de directeur van het RAD.

De volgende personen waren  hierbij aanwezig: Janny Keizer, Els van den Herik ,

Ad van Dongen,  Cees Robbemont en Adri Breure.

We hebben een gesprek gehad met dhr Huisman directeur van de RAD en dhr de Jong hoofd uitvoering van de RAD.

Dhr Huisman heeft uitgelegd wat de reden waren van deze besluitvorming aangaande mest in de GFT container.

Hierin werd duidelijk dat het probleem niet bij onze fokkers zit maar hoofdzakelijk de houders van grote dieren (paarden, schapen en geiten).

De regels zoals omschreven op de website van de RAD zijn leidend voor het RAD.

Daarin staat dat mest van kleine dieren in de GFT containers mag behalve kattenbak grit.

 

De punten waar wij als fokkers op moeten letten bij het aanbieden van GFT containers zijn:

1 ALTIJD ZORGEN DAT HET DEKSEL VAN DE CONTAINER GESLOTEN IS

2 ALTIJD ZORGEN DAT DE CONTAINER NIET TE ZWAAR IS DUS MAXIMAAL INHOUD 50 KG.

3 ALTIJD ZORGEN DAT DE CONTAINER ER SCHOON EN NETJES UITZIET.

ALS WIJ ALS FOKKERS ALLEMAAL ZORGDRAGEN VOOR BOVENSTAANDE 3 PUNTEN KUNNEN WE ALLEMAAL WE VOORUIT MET ONZE HOBBY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 We hebben ook afgesproken dat de vijf afgevaardigden  aanspreekpunt zijn als er iets niet duidelijk is en dat er niet naar het RAD gebeld word maar naar een van ons vijven.

 Namens  de vier Besturen

Adri Breure, Janny Keizer, Ad van Dongen, Cees Robbemont, Els vd Herik